NEXTGEN DIET ve NEXTGEN DIET PLUS

SEVDİKLERİNİZLE

KALİTELİ YAŞAMIN ANAHTARI;

SAĞLIKLI BESLENMEDE

NextGen Diet Genetik Testi; kişilerin özel hayatlarında kaliteli bir hayat standardını yakalayabilmeleri için gerekli bilgileri, DNA'larımızda saklı olan kodlara göre tavsiyeler sunan, kişilerin fazla kilolarından kurtulurken "tamamen kişiye özel" sağlıklı beslenme niteliğinde bilgileri bilimsel verilerle danışanlarına ileten ve paylaşan bir çözüm bütünüdür.

NextGen, bu teste ait sonuçları nutrigenetik uzmanı, yeni nesil antrenörler ve diyetisyenleri ile yorumlayarak, kişilerin beslenme, egzersiz ve çevresel etkenlerini de (iş ortamı, alışkanlıklar, sosyal yaşam, vb) analiz ederek kişiselleştirilmiş kaliteli yaşam çözümleri üretir.

FAZLA KİLOLARDAN KURTULMAK DIŞINDA

KALİTELİ BİR YAŞAM İÇİN GEREKLİ OLAN;

SAĞLIKLI BİR BESLENME DÜZENİDİR.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM

BAŞARI VE ÖZ GÜVENİ BERABERİNDE GETİRİR

NEXTGEN DIET VE DIET PLUS İÇERİĞİ NELERDEN OLUŞUR?

 

NextGen Diet  ve NextGen Diet Plus, DNA'mızda kodlanmış olan ve egzersiz yapımızın etkileşmesi dışında, kilo alıp vermemizden metabolizma hızına,  obezite risklerinden insülin direncine, kilo sorunundan sağlık beslenme programına kadar birçok konuda  uzman ve diyetisyenlerden oluşan profesyonel ekibi ile genetik temelli tavsiyeler sunar.

 

NextGen Diet ve NextGen Diet Plus Testleri'nde danışanlar; alışılagelmiş diyetisyen raporlarını  genetik test sonuçlarıyla birleştirerek, tamamen kendilerine özelleştirilmiş bir yapıda çözüme kavuşmuş olurlar. Fazla kilo problemi yaşayarak sağlıklı yaşama geçmek isteyenler için NextGen Diet Plus testini önerirken, daha az kilo problemi yaşayıp hayat kalitesini arttırmak isteyenler NextGen Diet testinden hemen yararlanabilirler.

 

NextGen Diet (5 gen bölgesi incelenir) ve NextGen Diet Plus (15 gen bölgesi incelenir) kişinin kilo verme sürecinden sonra hayatı boyunca bunu koruması adına da çok önemli çözümler / tavsiyeler üretir ve genetik çalışma aşağıdaki genlerin tıbbi genetik raporlamasını kapsar;  
 

ACE

 

 • Bu gen inaktif formda olan anjiyotensin 1’in fiziksel olarak aktif form olan ajiyotensin 2’ ye olan dönüşümünü katalizleyen enzimi üretir. Anjiyotensin 2, aldosteron stimüle edici bir peptittir kan basıncını ve sıvı-elektrolit dengesini kontrol eder. Bu gendeki değişimler (polimorfizm) diyabet gibi hastalıklar ile ilişkilidir. 

 

FTO

 

 • Bu genin kodladığı protein, DNA hasar tamiri ve Glukoz/Enerji metabolizması ile ilgili mekanizmalarda görev alır. Vücut kütle indeksi, obezite ve tip-2 diyabet gibi hastalıklar ile ilişkisi olduğuna dair güçlü kanıtlar mevcuttur.

 

PPARG

 

 • Bu genin ürettiği protein yağ metabolizmasında görev alır. Çok fazla üretimi kişilerde yüksek kilo alma potansiyeli, yüksek kalp krizi ve diyabet riski oluşmasına sebep olur.

 

TCF7L2

 

 • Bu genin ürettiği protein, vücutta glukoz dengesinin sağlanmasında görev alır. Buradaki polimorfizmler (değişim) insülin direnci ile ilişkilidir ve bireylerin beslenme düzeyi ve kilo alıp verme profili hakkında bilgi verir.

 

ADRB2

 

 • Bu gen bazı hormonların bağlanması için gerekli olan reseptörleri üretir. Yağ hücrelerinde, karaciğer ve iskelet kasında yüksek yoğunlukta bulunan reseptörler ile yağ hücre hareketleri ve kandaki glukoz seviyeleri kontrol edilir. Bu gendeki değişimler obezite ve tip-2 diyabet ile ilişkilidir.

 

IL-6

 

 • Bu gen vücutta inflamasyona (yangı) cevabında görev alan bir sitokin üretir. Kas kasılması ardından kan akışına karışır ve yağların yakımını arttırır ve insülin direncini azaltır. Bu gendeki değişimler yağ yakımın hızını ve insülin direncini belirler.

 

TNF

 

 • Bu gen tümör nekrozis faktör süper ailesine mensup bir proinflamatuvar sitokin üretir. Bu sitokin metabolik birçok olayda görev alır. Bunlara örnek olarak hücre çoğalması, hücre farklılaşması, yağ metabolizması verilebilir. İnsülin direnci ile ilişkilidir.

 

CAT

 

 • Bu gen, vücudun oksidatif stres ile savaşmasında oldukça önemli bir antioksidan olan katalazı üretir. Katalaz vücuda oldukça zararlı olan hidrojen peroksiti, vücuda zarar vermeyen oksijen ve suya dönüştürür. Reaktif oksijen türevleri diyabet, astım, Alzheimer, kanser gibi birçok hastalığın oluşumuna katkıda bulunur. Bu gendeki değişimler vücudun oksidatif stres cevabını etkiler.

 

SOD2

 

 • Bu genin ürettiği süperoksit dismutaz 2, serbest radikallere karşı var olan büyük antioksidan savunma mekanizmalarından biridir. Katalazda olduğu gibi bu gendeki polimorfizm (değişimler) vücudun oksidatif strese cevabını etkiler. Bu da diyabet gibi birçok hastalık üzerinde etkiye sahiptir. 

 

GPX

 

 • Bu gen tarafından üretilen protein glutatyon peroksidaz ailesine üyedir. H2O2 yıkımında görev alarak hücreleri oksidatif hasara karşı korumakta görevlidir. Bu genlerdeki mutasyonlar oksidatif stresin temizlenme etkinliği hakkında bilgi verir buna göre kişilerin besin takviyeleri alıp almamaları gerektiğine karar verilebilir.

 

APOA2

 

 • Bu genin ürettiği protein, yüksek yoğunluklu lipoproteinlerin (HDL) içinde en yaygın bulunan 2. Proteindir. APOA2, ters kolesterol taşınımı ve HDL’nin antioksidan özelliğini bozar ve yüksek APOA2 seviyeleri ateroskleroza sebep olabilir. Bu gendeki değişimler kişinin kolesterol ne kadar etkin taşıyabildiği ve doymuş yağları ne kadar tolare edebildiğine karar verir.

 

FABP2

 

 • Bu genin ürettiği protein; hücre içine yağ alımı, yağ metabolizması ve uzun yağ zincirlerinin taşınmasında görev alır. Üretilen protein aynı zamanda hücre büyüme ve farklılaşmasında da görev alır. Bu gendeki polimorfizmler (değişimler) kişinin doymuş yağ ve rafine karbonhidratlara olan duyarlılığını belirler.

 

LPL

 

 • Bu genin ürettiği lipoprotein lipaz, özellikler kalp, kas ve adipoz dokuda üretilir. Trigliseritlerin hidrolize edilmesinde be lipoproteinlerin hücre içine alımında görev alır. Bu gendeki değişimler yüksek LDL (kötü kolesterol) üretimine sebep olur ve doymuş yağlara karşı kişinin duyarlılığını belirler.

 

APOC3

 

 • Apolipoprotein C lipoprotein lipaz’ı inhibe eder, kolesterol seviyelerini arttırır. Çok düşük yoğunluklu lipoproteinlerin (VLDL) ve yüksek yoğunluklu lipoproteinlerin (HLDL) yapısında bulunur. Doymuş yağ alımına bağlı duyarlılık ve kolesterolün belirlenmesi için önemlidir. 

 

MTFHR

 

 • Bu gen amino asit işlenmesi ve protein yapımında görev alan bir enzimi üretir. Folat vitamininin metabolizmasında da görev alır. Bu gendeki değişimler ile kişinin besin takviyesi olarak vitamin alımına ihtiyaç duyup duymadığı belirlenebilir.
   

NEXTGEN DIET ve DIET PLUS, RİSK FAKTÖRLERİNİ ÖNGÖREREK, ÇEVRESEL ETKENLERİ STRATEJİK OLARAK PLANLAMA ŞANSI VERİR

NEXTGEN DIET VE NEXTGEN DIET PLUS TEST PAKETİ ÜCRETİNE DAHİL HİZMETLER

 

NextGen Diet ve NextGen Diet Plus Genetik Testi; Tıbbi Genetik Uzmanı imzalı Genetik Test Raporu’nun, NGNS (NextGen Nutri Genetik Danışmanı ve Diyetisyen) tarafından analiz ederek yorumlanma sürecidir. Raporun laboratuvardan alınması sonrası NGNS çıkan sonuçları değerlendirir ve yorumlar. Danışmanlık paketi dahilinde olan görüşmede, NGNS veya NextGen Diyetisyenleri danışanlardan, yağ ve kas ölçümü veya kan raporu gibi ekstra raporlar isteyebilir.

 

Testi yapan danışanlarımız, Sağlık Bakanlığı onaylı laboratuvarlarımızdan gelecek olan tıbbı genetik raporunu ve NextGen yorumları dışında, NextGen diyetisyenleri ile 2 seans online görüşme hakkına sahip olacaklardır. Bu seansların bitiminde danışanlar ekstra seans paketleri ile çözüm süreçlerine devam edebilirler. 

Moleküler DNA Analiz Raporu


NextGen Diet ve NextGen Diet Plus Genetik Test paketine dahil olan gen bölgeleri, Sağlık Bakanlığı onaylı Genetik Laboratuvarları’nda hazırlanır, Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. tarafından onaylı ve tüm dünyada geçerli Moleküler DNA Analiz Raporu olarak sunulur.

BESLENME DANIŞMANI / NGNS
Danışmanlık Hizmeti

 • NGNS, Tıbbi Genetik Uzmanı imzalı raporu yorumlayarak,

  aileye çocuğun beslenme yöntemleri hakkında genel

  bilgilendirme yapar.
   

 • NGNS, ailenin çocuklarının gelişim sürecinde küçük

  yaşlardan itibaren uygulayabilecekleri beslenme

  bilgileri ile hali hazırda devam eden süreçte ve

  ilerleyen yaşlarında yatkın olduğu spor dallarında

  azami verim elde etmelerine yardımcı olur.
   

 • NGNS, NextGen Baby & Kids Genetik Testi ile çocuğunuzun
  gelişmesi ve büyümesi için gerekli besin öğelerinin
  türü ve miktarı
  hakkında tavsiyeler verir.

NEXTGEN DIET GENETİK TESTİ

(5 gen bölgesi incelemesi içerir)

PAKET FİYATI: 174 TL (X 12AY)

Peşin satın alma fiyatı 1.500 TL + KDV'dir.

NEXTGEN DIET PLUS GENETİK TESTİ

(15 gen bölgesi incelemesi içerir)

PAKET FİYATI: 343 TL (X 12AY) 

Peşin satın alma fiyatı 2.950 TL + KDV'dir.

4 ADIMDA NEXTGEN GENETİK TEST SÜRECİ VE DANIŞMANLIK

NEXTGEN DIET VEYA DIET PLUS GENETİK TESTİNİ

SATIN ALIRSINIZ

NEXTGEN DIET VEYA DIET PLUS

GENETİK TESTİ UYGULANIR / 2 DAK.

NEXTGEN DIET GENETİK TEST SONUÇLARI; NGNS DANIŞMANLARI TARAFINDAN YORUMLANIR, TIBBİ GENETİK RAPORU İLE TAVSİYE YAZISI ELEKTRONİK POSTA İLE SİZE GÖNDERİLİR.

YORUMLAMA SÜRECİNDEN SONRA NEXTGEN NGNS DANIŞMANLARINDAN RANDEVU ALINIR,

2 SEANS ONLINE GÖRÜŞME SAĞLANIR.  

 • Instagram - Beyaz Çember
 • Facebook - Beyaz Çember
 • YouTube - Beyaz Çember
 • Heyecan - Beyaz Çember
 • LinkedIn - Beyaz Çember